Logo Politeknik Seberang Perai
Afzal-ur-Rahman

Doktrin ekonomi Islam, jilid III / Afzal-ur-Rahman; translated by Zaharah Salleh - Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994. - xiii, 258 p.; 23 cm.

9836222782


Economics--Religious aspects--Islam
Islam and economics
Powered by Koha. Content copyrighted by Perpustakaan Politeknik Seberang Perai © 2023