Logo Politeknik Seberang Perai
Afzal-ur-Rahman

Doktrin ekonomi Islam, jilid. II / Afzal-ur-Rahman; translated by Zaharah Salleh - Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994. - xiv, 308 p.; 23 cm.

9836222952


Economic--Religious aspects--Islam
Islam and economics
Powered by Koha. Content copyrighted by Perpustakaan Politeknik Seberang Perai © 2023