Logo Politeknik Seberang Perai
Hasnah Haji Haron

Asas perakaunan kos / Hasnah Haji Haron, Faoziah Haji Idris - Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997. - xii, 420 p.; 24 cm.

Includes index

9836251049


Cost accounting
Powered by Koha. Content copyrighted by Perpustakaan Politeknik Seberang Perai © 2019