Logo Politeknik Seberang Perai
Hasan Langgulung

Asas-asas pendidikan Islam / Hasan Langgulung - Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997. - xviii, 459 p.; 22 cm.

Includes index

983622386X


Islamic education
Powered by Koha. Content copyrighted by Perpustakaan Politeknik Seberang Perai © 2023