Logo Politeknik Seberang Perai
Kenegaraan Malaysia / editor Asnarulkhadi Abu Samah dan Jayum A. Jawam - Serdang Penerbit Universiti Putra Malaysia, 1997. - xvii, 264p.; 26 cm.

9839319191


Malaysia--History
Malaysia--Politics and government
Malaysia--Social conditions
Powered by Koha. Content copyrighted by Perpustakaan Politeknik Seberang Perai © 2019