Logo Politeknik Seberang Perai
Ghazali Darusalam

Sumbangan sarjana dalam tamadun islam / Ghazali Darusalam - Kuala Lumpur : Utusan Publications, 2006 - x, 367ms. : ill. ; 22cm. - Siri Pengajian Sejarah .

9676112038


Civilization, Islamic
Scholars, muslim
Powered by Koha. Content copyrighted by Perpustakaan Politeknik Seberang Perai © 2019