Logo Politeknik Seberang Perai
Multimedia dan Islam / [edited by] Abu Bakar Abdul Majid dan Siti Fatimah Abdul Rahman - Kuala Lumpur : IKIM, 1999 - xv,239p. : ill.; 23 cm

Includes index

9839099140


Multimedia systems--religious aspects--Islam
Multimedia systems--Malaysia
Information technology--religious aspects--Islam
Infomation technology--Malaysia
Powered by Koha. Content copyrighted by Perpustakaan Politeknik Seberang Perai © 2019