Logo Politeknik Seberang Perai
Fadzila Azni Ahmad

Pembiayaan perumahan secara islam : antara nilai komersial dan tanggungjawab sosial / Fadzila Azni Ahmad - Kuala Lumpur : Utusan, 2003 - xvi;142p. : ill.; 25cm. - Siri Pengajian Dan Pendidikan Utusan .

9676114723


Finance--Religious aspects--Islam
House buying--Religious aspects--Islam
Loans(Islamic law)
Powered by Koha. Content copyrighted by Perpustakaan Politeknik Seberang Perai © 2019