Logo Politeknik Seberang Perai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>
1. Book Hudud dalam fiqh islam

by Mohd Said Ishak.

Publisher: Skudai,Johor : Universiti Teknologi Malaysia, 2000Availability: Copies available for loan: [BP143 A1 M952 2000 ] (3). Actions: Add to cart
2. Book Falsafat Al-Tashri'fi Al-Islam:the philosophy of jurisprudence in Islam

by Mahmassani, S.

Publisher: Kuala Lumpur : The open press, 2000Availability: Copies available for loan: [BP144 M36 2000 ] (3). Actions: Add to cart
3. Book Introduction to shari'ah & islamic jurisprudence

by Mohamad Akram Laldin.

Edition: 2nd. ed. Publisher: Kuala Lumpur : CERT Publications, 2008Availability: Copies available for loan: [C63.2 M697 2008 ] (2). Actions: Add to cart
4. Book Penghantar perundangan islam

by Abd.Jalil Borhan.

Publisher: Skudai,Johor : Universiti Teknologi Malaysia, 2002Availability: Copies available for loan: [BP144 A135 2002 ] (3). Actions: Add to cart
5. Book Murtad menurut perundangan islam

by Arieff Salleh Rosman.

Publisher: Skudai,Johor : Universiti Teknologi Malaysia, 2003Availability: Copies available for loan: [BP168 A698 2003 ] (3). Actions: Add to cart
6. Book Al-Ahkam; jilid 3 : undang-undang harta dalam Islam

by Ahmad Ibrahim, Prof.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991Availability: Copies available for loan: [BP165.A286 1991 ] (10). Actions: Add to cart
7. Book Al-syariah 3 : undang-undang keterangan islam

by Siti Zalikhah Md. Nor.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006Availability: Copies available for loan: [BP145 A461 2006 ] (2). Actions: Add to cart
8. Book Sistem kehakiman dalam Islam

by Shalaby, Ahmad.

Publisher: Singapura : Pustaka Nasional, 2003Availability: Copies available for loan: [BP144 S528 2003 ] (3). Actions: Add to cart
9. Book Problematika wanita

by Ahmad Muhammad Jamal.

Publisher: Jakarta : Pustaka Nasional, 2000Availability: Copies available for loan: [BP173.4 A286 2000 ] (1). Actions: Add to cart
No cover image available
10. Book Urusan bank dan hukum Islam

by Mohammad Muslehuddin; Izuddin Hj. Mohamed.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988Availability: Copies available for loan: [BP713.75.M952 1988 ] (4). Copies available for reference: [BP173.75.M952 1988] (1 ).
Actions: Add to cart
11. Book Undang-undang pusaka dalam Islam : suatu kajian perbandingan

by Abdul Rashid Hj. Abdul Latiff.

Publisher: Kuala Lumpur : Al HidayahPublisher, 1987Availability: Copies available for loan: [BP144.A239 1987] (6). Actions: Add to cart
12. Book Islamic hire-purcase (ijarah thumma al-bai' -aitab) : the handbook

by Razli Ramli; Hasleenda Onn.

Publisher: Kuala Lumpur : Islamic Banking & Finance Institute Malaysia, 2007Availability: Copies available for loan: [KBP62.R278 2007] (1). Copies available for reference: [KBP62.R278 2007] (1 ).
Actions: Add to cart
13. Journal/Magazine Articles Muhasabah kewangan 2012

by Zulnaidi Yaacob.

Source: Dewan EkonomiAvailability: Journal/Magazine ArticlesHG445.5.D49 (1) Actions: Add to cart
No cover image available
14. Journal/Magazine Articles Pelaksanaan undang-undang Islam : antara tuntutan & hambatan

Source: Majalah IAvailability: Journal/Magazine ArticlesBP1 .M35 (1) Actions: Add to cart
No cover image available
15. Book Kedudukan undang-undang Islam dalam Perlembagaan Malaysia : suatu rujukan khas terhadap kes-kes konversi dalam undang-undang keluarga

by Hamid Jusoh; Raja Rahawani Raja Mamat.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992Availability: Copies available for loan: [BP170.5.H198 1992 ] (5). Actions: Add to cart
16. Book Kelantan enakmen keterangan mahkamah syariah 1991 enakmen no.2 tahun 1991= Kelantan evidence enactment of the syariah court 1991 enactment no. 2 of 1991 : hingga 10hb April 2002

by -- Lembaga Penyelidikan Undang-undang

Publisher: Petaling Jaya : International Law Book Services, 2002Availability: Copies available for loan: [KPG8836 K29 2002 ] (1). Actions: Add to cart
17. Book Sejarah penulisan hukum Islam di Malaysia

by Abdul Kadir bin Haji Muhammad.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996Availability: Copies available for loan: [BP145.136 1996 ] (5). Actions: Add to cart
18. Book Al-Qur'an perlaksanaan hukum dan peradaban manusia

by Wahba Zuhaili.

Publisher: Batu Caves, Selangor : Albaz Publishing and Distribution, 1997Availability: Copies available for loan: [BP134.E84 W136 1997] (3). Copies available for reference: [BP134.E84 W136 1997] (1 ).
Actions: Add to cart
19. Book Ijtihad Dalam Syariat Islam : Beberapa pandangan Analitistentang ijtihad semasa

by Yusuf Al-Qaradhawi, Dr.

Publisher: Selangor : Crescent News (kl)Sdn Bhd, 2002Availability: Copies available for loan: [BP144 A458 2002] (1). Actions: Add to cart
20. Book Sejarah Pembinaan Hukum Islam

by Mahmood Zuhdi bin Hj. Abdul Majid.

Availability: Copies available for loan: [KBP50 .M215 1988] (1). Actions: Add to cart
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>
Powered by Koha. Content copyrighted by Perpustakaan Politeknik Seberang Perai © 2019