Logo Politeknik Seberang Perai
1 2 3 Next >>
1. Book Alternatif ekonomi Islam : perspektif kritis dan haluan baru

by Jomo K. S; Shamsudin Ismail.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996Availability: Copies available for loan: [BP173.75A316.J62 1996 ] (5). Actions: Add to cart
2. Book Ensiklopedia Ekonomi Islam : Jilid 2

by Jammal, Muhammad Abdul Mun'im; Salahuddin Abdullah.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997Availability: Copies available for loan: [BP173.75.J27 1997 ] (5). Actions: Add to cart
3. Book Doktrin ekonomi Islam, jilid III

by Afzal-ur-Rahman; Zaharah Salleh.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994Availability: Copies available for loan: [BP173.75.Z19 1994 ] (5). Actions: Add to cart
4. Book Doktrin ekonomi Islam; jilid IV

by Afzal-Ur-Rahman; Mazni Othman; Osman Ahamad.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994Availability: Copies available for loan: [BP173.75.Z19 1994 ] (4). Damaged (1). Actions: Add to cart
No cover image available
5. Book Doktrin ekonomi Islam; jilid I

by Afzal-ur-Rahman; Mustafa Kassim.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994Availability: Copies available for loan: [BP173.75.Z19 1994 ] (5). Actions: Add to cart
6. Book Apa itu ekonomi Islam

by Mat Hassan Abu Bakar.

Publisher: Pahang : PTS Publication & Distributors, 2003Availability: Copies available for loan: [BP173.75 M425 2003] (8). Copies available for reference: [BP173.75 M425 2003] (1 ).
Actions: Add to cart
7. Journal/Magazine Articles Mengapakah riba diharamkan?

by Naziree Md Yusof.

Source: Dewan EkonomiAvailability: Journal/Magazine ArticlesHG445.5.D49 (1) Actions: Add to cart
No cover image available
8. Book Readings in the concept and methodology of islamic economics

by Aidit Hj. Ghazali; Syed Omar Syed Agil.

Publisher: Kuala Lumpur : CERT Publications, 2005Availability: Copies available for loan: [BP173.75 R46 2005 ] (3). Actions: Add to cart
9. Book Konsep dan pelaksanaan pembangunan berteraskan Islam

by Muhammad Syukri Salleh.

Publisher: Pulau Pinang : Universiti Sains Malaysia, 1990Availability: Copies available for loan: [HB72.K75 1990 ] (11). Actions: Add to cart
10. Book First principles of Islamic economics

by Mawdudi, Sayyid Abul A'la; Ahmad, Khurshid.

Availability: Copies available for reference: [BP173.75 .M462 2011] (1 ). Actions: Add to cart
11. Book Pemikiran ekonomi Islam : satu tinjauan penulisan semasa

by Muhammad Nejatullah Siddiqi; Mohd. Amin Abdullah.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989Availability: Copies available for loan: [BP173.75.M952 1989 ] (18). Actions: Add to cart
12. Book Pemikiran ekonomi Islam : suatu tinjauan penulisan semasa

by Muhammad Nejatullah Siddiqi; Mohd. Amin Abdullah.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989Availability: Copies available for loan: [BP173.75.P349.M952 1989 ] (2). Actions: Add to cart
13. Book Petunjuk amalan ekonomi Islam

by Abd Al-Rahman Zaki Ibrahim; Mujaini Tarimin.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1998Availability: Copies available for loan: [BP173.75.A135 1998 ] (12). Actions: Add to cart
14. Book Pemikiran politik dan ekonomi al-Maududi

by Mustafa Haji Daud; Mohamed A. Kadir.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989Availability: Copies available for loan: [BP173.7.M991 1989 ] (5). Actions: Add to cart
15. Book Pengantar perniagaan Islam

by Syed Mohd. Ghazali Wafa Syed Adwan Wafa; Mohd. Hizam Hanafiah; Muhammad Nasri Hj. Hussain.

Publisher: Petaling Jaya : Pearson, 2003Availability: Copies available for loan: [BP173.75 M697 2003 ] (1). Actions: Add to cart
16. Book Doktrin ekonomi Islam Jilid II

by Afzalur Rahman.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991Availability: Copies available for loan: [BP173.75.A256 1995 ] (1). Actions: Add to cart
17. Book Doktrin ekonomi Islam Jilid III

by Afzalur Rahman.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991Availability: Copies available for loan: [BP173.75.A256 1995 ] (1). Actions: Add to cart
18. Book Doktrin ekonomi Islam Jilid IV

by Afzalur Rahman.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991Availability: Copies available for loan: [BP173.75.A256 1995 ] (1). Actions: Add to cart
19. Book Pengurusan Perniagaan Islam : konsep,Isu dan Pelaksanaan

by Ab.Aziz Yusof; Ahmad Bashir Aziz.

Publisher: Sintok,Kedah : UUM, 2008Availability: Copies available for loan: [BP173.75 A135 2008 ] (3). Actions: Add to cart
20. Book Sistem kewangan Islam dan pelaksanaannya di Malaysia

by Ab Mumin Ab. Ghani.

Publisher: Kuala Lumpur : JAKIM, 1999Availability: Copies available for loan: [HG187.M4 A23 1999 ] (2). Actions: Add to cart
1 2 3 Next >>
Powered by Koha. Content copyrighted by Perpustakaan Politeknik Seberang Perai © 2019