Logo Politeknik Seberang Perai
1. Book Atlas budaya Islam

by Ismail R. Al-Faruqi.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992Availability: Copies available for loan: [DS36.85.I83 1992 ] (5). Actions: Add to cart
2. Book Pengenalan tamadun Islam dalam pendidikan

by Hasan Langgulung.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997Availability: Copies available for loan: [LC903.H344 1997] (20). Copies available for reference: [LC903.H344 1997] (1 ).
Actions: Add to cart
3. Book Tamadun Islam dan tamadun Asia

Publisher: Kuala Lumpur : Universiti Malaya, 2004Availability: Copies available for loan: [DS12 T616 2004] (2). Copies available for reference: [DS12 T616 2004 ] (1 ).
Actions: Add to cart
4. Book Tamadun Islam dan tamadun Asia

by Sazelin Arif.

Publisher: Kuala Lumpur : McGraw-Hill, 2007Availability: Copies available for loan: [DS12 T153 2007 ] (3). Actions: Add to cart
5. Book Sejarah tamadun Islam Ibn Kathir : Jilid 1

by Abu Al-Fida' Al Hafiz Ismail Ibn Kathir.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005Availability: Copies available for loan: [BP63 A29 2005 ] (1). Actions: Add to cart
6. Book Sejarah tamadun Islam Ibn Kathir : Jilid 2

by Abu Al-Fida' Al Hafiz Ismail Ibn Kathir.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005Availability: Copies available for loan: [BP63 A29 2005 ] (1). Actions: Add to cart
7. Book Sejarah tamadun Islam Ibn Kathir : Jilid 3

by Abu Al-Fida' Al Hafiz Ismail Ibn Kathir.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005Availability: Copies available for loan: [BP63 A29 2005 ] (1). Actions: Add to cart
8. Book Sejarah tamadun Islam Ibn Kathir : Jilid 4

by Abu Al-Fida' Al Hafiz Ismail Ibn Kathir.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005Availability: Copies available for loan: [BP63 A29 2005 ] (1). Actions: Add to cart
9. Book Sejarah tamadun Islam Ibn Kathir : Jilid 5

by Abu Al-Fida' Al Hafiz Ismail Ibn Kathir.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005Availability: Copies available for loan: [BP63 A29 2005 ] (1). Actions: Add to cart
10. Book Sejarah tamadun Islam Ibn Kathir : Jilid 6

by Abu Al-Fida' Al Hafiz Ismail Ibn Kathir.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005Availability: Copies available for loan: [BP63 A29 2005 ] (1). Actions: Add to cart
11. Book Sejarah tamadun Islam Ibn Kathir : Jilid 7

by Abu Al-Fida' Al Hafiz Ismail Ibn Kathir.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005Availability: Copies available for loan: [BP63 A29 2005 ] (1). Actions: Add to cart
12. Book Sejarah tamadun Islam Ibn Kathir : Jilid 8

by Abu Al-Fida' Al Hafiz Ismail Ibn Kathir.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005Availability: Copies available for loan: [BP63 A29 2005 ] (1). Actions: Add to cart
13. Book Sejarah tamadun Islam Ibn Kathir : Jilid 9

by Abu Al-Fida' Al Hafiz Ismail Ibn Kathir.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005Availability: Copies available for loan: [BP63 A29 2005 ] (1). Actions: Add to cart
14. Book Sejarah tamadun Islam Ibn Kathir : jilid 10

by Abu Al-Fida' Al Hafiz Ismail Ibn Kathir.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005Availability: Copies available for loan: [BP63 A29 2005 ] (1). Actions: Add to cart
15. Book Sejarah tamadun Ismail Ibn Kathir : Jilid 11

by Abu Al-Fida' Al Hafiz Ismail Ibn Kathir.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005Availability: Copies available for loan: [BP63 A29 2005 ] (1). Actions: Add to cart
16. Book Sejarah tamadun Islam Ibn Kathir : Jilid 12

by Abu Al-Fida' Al Hafiz Ismail Ibn Kathir.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005Availability: Copies available for loan: [BP63 A29 2005 ] (2). Actions: Add to cart
17. Book Sejarah tamadun Islam Ibn Kathir : Jilid 13

by Abu Al-Fida' Al Hafiz Ismail Ibn Kathir.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005Availability: Copies available for loan: [BP63 A29 2005 ] (1). Actions: Add to cart
18. Book Cabaran tamadun islam pada alaf baru

by Mustafa Dakian.

Publisher: Kuala Lumpur : Utusan, 2002Availability: Copies available for loan: [DS36.85 M87 2002 ] (2). Actions: Add to cart
No cover image available
19. Book Islam hadhari : menangani gelombang globalisasi

by Mohd Yusof Hasan.

Publisher: Tanjong Malim : Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2007Availability: Copies available for loan: [BP188 I85 2007 ] (3). Actions: Add to cart
20. Book Agama dan ideologi

by Shahrastani, Muhammad ibn Abd al-Karim; Muhammad Ramzi Omar.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006Availability: Copies available for loan: [BP173.43 S525 2006] (2). Actions: Add to cart
Powered by Koha. Content copyrighted by Perpustakaan Politeknik Seberang Perai © 2019