Logo Politeknik Seberang Perai
1. Book An introduction to the Malaysian legal system

by Wan Arfah Hamzah; Ramy Bulan.

Publisher: Selangor : Oxford Fajar Sdn Bhd, 2003Availability: Copies available for loan: [KPG70 W244 2003 ] (3). Actions: Add to cart
2. Book Kaedah-kaedah pesuruhjaya sumpah 1993=commissioners for oaths rules 1993 : (hingga 20hb Februari 2006)

by -- Lembaga Penyelidikan Undang-undang

Publisher: Petaling Jaya : International Law Book Services, 2006Availability: Copies available for loan: [KPG3441 M239 2006 ] (1). Actions: Add to cart
3. Book Akta mahkamah kehakiman 1964 (akta91) : (hingga 10hb April 2006)

by -- Lembaga Penyelidikan Undang-undang

Publisher: Petaling Jaya : International Law Book Services, 2006Availability: Copies available for loan: [KPG3464 M239 2006 ] (1). Actions: Add to cart
4. Book Akta mahkamah rendah 1948 (akta 92)& akta kaedah-kaedah mahkamah rendah 1955 (akta 55) : (hingga 20hb November 2006)

by -- Lembaga Penyelidikan Undang-undang

Publisher: Petaling Jaya : International Law Book Services, 2006Availability: Copies available for loan: [KPG3451 M239 2006 ] (1). Actions: Add to cart
No cover image available
5. Book Undang-undang islam di Malaysia : prinsip dan amalan

by Ahmad Hidayat Buang.

Publisher: Kuala Lumpur : Universiti Malaya, 2007Availability: Copies available for loan: [BP144 U54 2007 ] (3). Actions: Add to cart
6. Book Amalan kehakiman dan guaman syarie di Malaysia

by Abd Hamid bin Abd Murad; Arif Fahmi bin Md. Yusof.

Publisher: bandar Baru Nilai : Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007Availability: Copies available for loan: [BP158.C6 A433 2007] (3). Actions: Add to cart
7. Book PentadbiranUndang-Undang Islam Di Malaysia : Jilid 12

by Mahamad Arifin.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007Availability: Copies available for loan: [KPG120 P447 2007 ] (1). Actions: Add to cart
8. Book Kaedah Perundangan Bidang Kuasa dan Tatacara Mahkamah Syariah

by Farid Sufian Shuaib; Mohd Hisham Mohd Kamal.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007Availability: Copies available for loan: [BVP144 K34 2007 ] (1). Actions: Add to cart
9. Book Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 ; & Syariah Court Civil Procedure (State of Selangor) Enactment 2003 : hingga 1hb Ogos 2006

by -- Selangor; International Law Book ServicesLegal Research Board.

Publisher: Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan : International Law Book Services : Pengedar tunggal, Golden Books Centre, 2006Availability: Copies available for loan: [KBQ14 T37 2006] (1). Actions: Add to cart
10. Book Sulh dalam kes kekeluargaan Islam

by Raihanah Hj. Azahari.

Availability: Copies available for loan: [KPG541 .R35 2008] (1). Actions: Add to cart
Powered by Koha. Content copyrighted by Perpustakaan Politeknik Seberang Perai © 2023