Logo Politeknik Seberang Perai
1. Book Wanita : penghapusan diskriminasi dari perspektif Islam dan undang-undang Malaysia

by Rozi Bainon.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999Availability: Copies available for loan: [HQ1236 .R893 1999 ] (10). Actions: Add to cart
2. Book Undang- undang keluarga : nafkah dan hak-hak kewangan lain

by Nik Noriani Nik Badli Shah.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992Availability: Copies available for loan: [BP158.F1N692 1992 ] (4). Actions: Add to cart
3. Book Undang-undang keluarga Islam aturan perkahwinan : suatu pendekatan berdasarkan amalan semasa

by Mat Saad Abd Rahman.

Publisher: Petaling Jaya, Selangor : Intel Multimedia and Publication, 2006Availability: Copies available for loan: [BP158 M425 2006 ] (3). Actions: Add to cart
4. Book Akta undang-undang keluarga Islam (wilayah-wilayah persekutuan) 1984(akta 303) : hingga 5hb Jun 2005

by -- Lembaga Penyelidikan Undang-undang

Publisher: PetalingJAya, Selangor : International Law Book Services, 2007Availability: Copies available for loan: [KPG7054 M239 2007 ] (1). Actions: Add to cart
5. Book Enakmen undang-undang keluarga Islam (negeri Melaka) 2002 dan kaedah-kaedah=Islamic familay law (state of Malacca) enactment 2002 and rules : (hingga 10hb Mac 2005)

by -- Lembaga Penyelidikan Undang-undang

Publisher: Petaling Jaya, Selangor : INternational Law Book Services, 2005Availability: Copies available for loan: [KPG9546.7 M239 2005 ] (1). Actions: Add to cart
6. Book Manual undang-undang keluarga islam

by Abdul MonirYaacob; Siti Shamsiah Md Supi.

Publisher: Kuala Lumpur : Institut Kefahaman Islam Malaysia(IKIM), 2006Availability: Copies available for loan: [BP144.5.F1 M294 2006 ] (2). Actions: Add to cart
7. Book Memahami hukum zihar dan ila' : kesalahan seksual rumahtangga yang mengakibatkan perceraian

by Juraish Kamaruddin al-Muhami.

Publisher: Klang : Darul Minhaj, 2008Availability: Copies available for loan: [BP158.D6 J873 2008 ] (2). Actions: Add to cart
8. Book Fasa-fasa berkeluarga

by Mohamed Hatta Shaharom.

Publisher: Shah Alam : Fajar Bakti, 1997Availability: Copies available for loan: [BF637.C5M697 1997 ] (3). Actions: Add to cart
9. Book Checklist Keluarga Bahagia

by Hasan Hj. Mohd Ali,Dr.

Publisher: Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors, 1996Availability: Copies available for loan: [HQ503.344 1996 ] (5). Actions: Add to cart
10. Book Kedudukan undang-undang Islam dalam Perlembagaan Malaysia : suatu rujukan khas terhadap kes-kes konversi dalam undang-undang keluarga

by Hamid Jusoh; Raja Rahawani Raja Mamat.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992Availability: Copies available for loan: [BP170.5.H198 1992 ] (5). Actions: Add to cart
11. Book Sulh dalam kes kekeluargaan Islam

by Raihanah Hj. Azahari.

Availability: Copies available for loan: [KPG541 .R35 2008] (1). Actions: Add to cart
Powered by Koha. Content copyrighted by Perpustakaan Politeknik Seberang Perai © 2019