Logo Politeknik Seberang Perai
1. Book Asas-asas pendidikan Islam

by Hasan Langgulung.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997Availability: Copies available for loan: [LC903.H344 1991 ] (20). Actions: Add to cart
2. Book Pendidikan Islam dan pengaruhnya di Malaysia

by Abdullah Ishak, Hj.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995Availability: Copies available for loan: [BP44 A136 1995] (12). Copies available for reference: [BP44 A136 1995] (3 ).
Actions: Add to cart
3. Book Pengislaman ilmu

by Mustafa Kasim.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997Availability: Copies available for loan: [LC904.P397 1997 ] (15). Actions: Add to cart
4. Book Kampung Haji Salleh dan Madrasah Saadiah -Salihiah 1914-1959

by Badriyah Haji Salleh.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1984Availability: Copies available for loan: [LC910.B132 1984 ] (5). Actions: Add to cart
No cover image available
5. Book Pengenalan tamadun Islam dalam pendidikan

by Hasan Langgulung.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997Availability: Copies available for loan: [LC903.H344 1997] (20). Copies available for reference: [LC903.H344 1997] (1 ).
Actions: Add to cart
6. Book Kurikulum dan pendidikan guru

by Ahmad Jaffni Hassan; Muhammad Hamid Al-Afendi; Nabi Ahmed Baloch.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992Availability: Copies available for loan: [LC903K95.1992 ] (4). Actions: Add to cart
7. Book Pendidikan anak cemerlang : menurut al-Quran & an-Sunnah

by Ahmad Al-Qattan; Najib Abdullah al-qari.

Publisher: Batu Caves, Selangor : Pustaka Ilmi, 1998Availability: Copies available for loan: [BP44.A286 1998 ] (5). Actions: Add to cart
8. Book Islam Hadhari:isu dan cabaran

by Nakhaie Haji Ahmad.

Publisher: Kuala Lumpur : Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, 2005Availability: Copies available for loan: [BP173.6 N163 2005 ] (2). Actions: Add to cart
9. Book Krisis dalam pendidikan Islam

by Husain, S. S; Maso'od Abdul Rashid.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989Availability: Copies available for loan: [LC903.H696 1989 ] (5). Actions: Add to cart
10. Book Falsafah dan amalan pendidikan islam Syed M. Naquib Al-Attas : satu huraian konsep asli islamisasi

by Wan Mohd Nor Wan Daud.

Publisher: Kuala Lumpur : Universiti Malaya, 2005Availability: Copies available for loan: [BP42 W36 2005 ] (3). Actions: Add to cart
11. Book Asas bimbingan fardu ain; jilid 1

by Abu Bakar Yacub, Haji.

Publisher: Batu Caves, Selangor : Pustaka Ilmi, 1997Availability: Copies available for loan: [BJ1291.A165 1997] (2). Copies available for reference: [BJ1291.A165 1997] (1 ).
Actions: Add to cart
12. Book Asas bimbingan fardu ain lengkap; jilid 2

by Abu Bakar Yacub, Haji.

Publisher: Batu Caves, Selangor : Pustaka Ilmi, 1997Availability: Copies available for loan: [BJ1291.A165 1997] (5). Actions: Add to cart
13. Book Pendidikan anak-anak dalam Islam (Jilid 2)

by Abdullah Nasih Ulwan; Syed Ahmad Semait.

Publisher: Singapore : Pustaka Nasional, 1988Availability: Copies available for loan: [BP44.A878 1988 ] (1). Actions: Add to cart
14. Book Pendidikan anak-anak dalam Islam (Jilid 1)

by Abdullah Nasih Ulwan; Syed Ahmad Semait.

Publisher: Singapore : Pustaka Nasional, 1988Availability: Copies available for loan: [BP44.A878 1988] (1). Actions: Add to cart
15. Book Fardu ain untuk kanak-kanak dan remaja

by Abdul Syukur Abdul Rahman.

Publisher: Kuala Lumpur : Utusan Publication and Distribution, 1996Availability: Copies available for loan: [BP176.A136 1996] (3). Copies available for reference: [BP176.A136 1996] (1 ).
Actions: Add to cart
16. Book Syirik dosa tidak terampun

by Al-Ahmadi, Abu Ar-Razi.

Publisher: Batu Caves, Selangor : Pustaka Ilmi, 1998Availability: Copies available for loan: [BP166.75.A165 1998 ] (3). Copies available for reference: [BP166.75.A165 1998] (2 ).
Actions: Add to cart
17. Book Penentangan terhadap amalan syirik

by Muhammad Zuhair.

Publisher: Kuala Lumpur : Al-Hidayah, 1995Availability: Copies available for loan: [BP175.M952 1995 ] (4). Copies available for reference: [BP175.M952 1995] (1 ).
Actions: Add to cart
18. Book Dinamika ilmu dakwah Islamiah

by Ghazali Darusalam.

Publisher: Kuala Lumpur : Utusan Publications, 1996Availability: Copies available for loan: [BP170.85.G411 1996] (4). Copies available for reference: [BP170.85.G411 1996] (1 ).
Actions: Add to cart
19. Book Pendidikan Islam : Buku rujukan bagi konsep-konsep asas pengajian Islam seperti Fiqh,aqlak dan sirah

Publisher: Kuala Lumpur : PTS Pub. & Dic., 2003Availability: Copies available for loan: [LC910 P397 2003 ] (6). Actions: Add to cart
20. Book Pendidikan islam Malaysia

by Ismail Ab. Rahman.

Publisher: Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia, 1993Availability: Copies available for loan: [LC910 P397 1993] (3). Actions: Add to cart
Powered by Koha. Content copyrighted by Perpustakaan Politeknik Seberang Perai © 2023