Logo Politeknik Seberang Perai
1 2 3 Next >>
1. Book Pengenalan tamadun Islam di Malaysia

by Abdullah Jusuh.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan PustakaAvailability: Copies available for loan: [BP63.A135 1990 ] (15). Actions: Add to cart
2. Book Pengisian misi pendidikan

by Omar Mohd. Hashim, Datuk Haji, 1935-.

Edition: Ed. ke-2 Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991Availability: Copies available for loan: [LA1236.M298 1991 ] (8). Actions: Add to cart
3. Book Kenegaraan Malaysia

by Asnarulkhadi Abu Samah; Jayum A. Jawan.

Publisher: Serdang Penerbit Universiti Putra Malaysia, 1997Availability: Copies available for loan: [JQ715.K33 1997 ] (5). Actions: Add to cart
4. Book Alam pensejarahan : dari pelbagai perspektif

by Badriyah Haji Salleh; Tan, Liok Ee.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996Availability: Copies available for loan: [DS595.8.A318 1996 ] (5). Actions: Add to cart
5. Book Isu pendidikan di Malaysia : sorotan dan cabaran

by Shahril @ Charil Marzuki; Habib Mat Som.

Publisher: Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors, 1999Availability: Copies available for loan: [LG171.M3S524 1999 ] (3). Actions: Add to cart
6. Book Malaysia : Ilmu,persepsi & integriti

by Chin, Yee Mun.

Publisher: Petaling Jaya : Pearson, 2006Availability: Copies available for loan: [DS596 C532 2006 ] (1). Actions: Add to cart
7. Book Sejarah Melayu:the Malay annals

Publisher: Kuala Lumpur : The Malaysia Branch of the Royal Asiatic Society, 1998Availability: Copies available for loan: [DS596 S33 1998 ] (1). Actions: Add to cart
8. Book This is Malaysia

by Moore, Wendy; Cubitt, Gerald.

Edition: Update ed. Publisher: London : New Holland, 2000Availability: Copies available for loan: [DS592 M66 2000 ] (1). Actions: Add to cart
9. Book Sejarah penulisan hukum Islam di Malaysia

by Abdul Kadir bin Haji Muhammad.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996Availability: Copies available for loan: [BP145.136 1996 ] (5). Actions: Add to cart
10. Book Malaysia kita : panduan dan rujukanuntuk peperiksaan am kerajaan

Publisher: Petaling Jaya, Selangor : International Law Book Services, 2007Availability: Copies available for loan: [DS592 M2391 2007 ] (2). Actions: Add to cart
11. Book with CD Chronicle of malaysia 1957-2007 : fifty years of headline newsf

Publisher: Kuala Lumpur : Didier Millet, 2007Availability: Copies available for loan: [PN4784.H4 C557 2007] (4). Actions: Add to cart
12. Book Melayu Islam dan pendidikan

Publisher: Kuala Lumpur : Universiti Malaya, 2006Availability: Copies available for loan: [DS594 M44 2006 ] (2). Actions: Add to cart
13. Book Negara kita : untuk peperiksaan am kerajaan

by Tan Chee Yee.

Publisher: Shah Alam : Fajar Bakti, 1998Availability: Copies available for loan: [DS596.T161 1998 ] (5). Actions: Add to cart
14. Book Mendekati sejarah undang-undang di Malaysia dan Singapura

by Ahmad Ibrahim; Muhammad Bukhari Abd. Hamid.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995Availability: Copies available for loan: [JQ713.A286 1995 ] (5). Actions: Add to cart
No cover image available
15. Book Kesusasteraan Melayu mitos dan realiti : esei/kritikan hadiah sastera Malaysia 1988/1989

by Mohd Affandi Hassan.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994Availability: Copies available for loan: [PL5131.K42 1994 ] (5). Actions: Add to cart
16. Book Di sekitar persoalan Bahasa Melayu 1957-1972 : kumpulan karangan daripada Majalah Dewan Bahasa

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993Availability: Copies available for loan: [HQ536.D536 1993 ] (5). Actions: Add to cart
17. Book Memoir seorang pejuang

by Aishah Ghani.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992Availability: Copies available for loan: [DS597.215.A299 1992 ] (5). Actions: Add to cart
18. Book The Malay traditional music

by Mohd. Ghouse Nasuruddin.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992Availability: Copies available for loan: [ML3758 .M4.M697 1992 ] (5). Actions: Add to cart
19. Book Akhbar dan kuasa : perkembangan sistem akhbar di Malaysia sejak 1806

by Mohd. Safar Hasim.

Publisher: Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya, 1996Availability: Copies available for loan: [PN5650.M697 1996 ] (1). Actions: Add to cart
20. Book Kenegaraan Malaysia

by Ruslan Zainuddin; Mohd. Mahadee Ismail.

Publisher: Selangor : Fajar Bakti Sdn. Bhd., 2005Availability: Copies available for loan: [DS597.2 R949 2005 ] (2). Actions: Add to cart
1 2 3 Next >>
Powered by Koha. Content copyrighted by Perpustakaan Politeknik Seberang Perai © 2019