Logo Politeknik Seberang Perai
1 2 3 4 5 6 7 Next >>
1. Book Kamus istilah fiqih

by M.Abdul Mujieb; Mabruri Tholhah; Syafi'ah Am.

Publisher: Selangor Penerbit Pustaka Firdaus, 1997Availability: Copies available for loan: [BP142.K15 1997 ] (5). Actions: Add to cart
2. Book Institusi kekeluargaan Islam

by Mustafa Haji Daud.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997Availability: Copies available for loan: [BP158.M985 1997 ] (10). Actions: Add to cart
3. Book Kehormatan : hak-hak manusia menurut Islam (satu kajian perbandingan)

by Ali Jarishah; Mohd Marzuqi Shafie.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992Availability: Copies available for loan: [BP158.A398 1992 ] (10). Actions: Add to cart
4. Book Institusi pentadbiran undang-undang dan kehakiman Islam

by Mahmud Saedon A. Othman.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996Availability: Copies available for loan: [BP144I59.M215 1996 ] (7). Actions: Add to cart
5. Book Al-Ahkam; jilid 1 : undang-undang Malaysia kini

by Ahmad Ibrahim, Prof.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995Availability: Copies available for loan: [BP165.A286 1995 ] (10). Actions: Add to cart
6. Book Al-Ahkam; jilid 2 : undang-undang pentadbiran keadilan jenayah di Malaysia

by Ahmad Ibrahim, Prof.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990Availability: Copies available for loan: [BP165.A286 1990 ] (10). Actions: Add to cart
7. Book Al-Ahkam; jilid 3 : undang-undang harta dalam Islam

by Ahmad Ibrahim, Prof.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991Availability: Copies available for loan: [BP165.A286 1991 ] (10). Actions: Add to cart
8. Book Wanita : penghapusan diskriminasi dari perspektif Islam dan undang-undang Malaysia

by Rozi Bainon.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999Availability: Copies available for loan: [HQ1236 .R893 1999 ] (10). Actions: Add to cart
9. Book Fiqh & perundangan Islam; jilid I

by Zuhaili, Wahbah; Syed Ahmad Syed Hussain.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994Availability: Copies available for loan: [BP151.Z93 1994 ] (12). Actions: Add to cart
10. Book Fiqh & perundangan Islam; jilid III

by Zuhaili, Wahbah; Syed Ahmad Syed Hussain.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994Availability: Copies available for loan: [BP151.Z93 1994 ] (5). Actions: Add to cart
11. Book Fiqh & perundangan Islam, jilid IV

by Zuhaili, Wahbah; Md. Akhir Haji Yaacob.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995Availability: Copies available for loan: [BP151.Z93 1995 ] (5). Actions: Add to cart
12. Book Fiqh & perundangan Islam, jilid II

by Zuhaili, Wahbah; Md. Akhir Haji Yaacob.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994Availability: Copies available for loan: [BP151.Z93 1994 ] (5). Actions: Add to cart
13. Book Al-Ahkam; Jilid 6

by Ahmad, Ibrahim.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa DanPustaka, 1998Availability: Copies available for loan: [BP188.3.F3A286 1998 ] (4). Copies available for reference: [BP188.3.F3A286 1998] (2 ).
Actions: Add to cart
14. Book The administration of islamic law in Kelantan

by Abdullah Alwi Haji Hassan.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996Availability: Copies available for loan: [BP144.A135 1996 ] (10). Actions: Add to cart
15. Book Siyasa Shariyya : the anthropology of injustice:the case of Saudi Kingdom

by Ehsanullah, Ehsan.

Publisher: Batu Cave, Selangor Thinker's Library, 1996Availability: Copies available for loan: [BP173.43.E33 1996 ] (5). Actions: Add to cart
16. Book Rokok

by 'Abdullah Al-Qari b. Hj. Salleh.

Publisher: Kuala Lumpur : Darul Nu'man, 1995Availability: Copies available for loan: [BP190.5.C57A136 1995 ] (5). Actions: Add to cart
17. Book Rumahku syurgaku

by Muhammad Abdul Lathief.

Publisher: Kuala Lumpur : Darul Nu'man, 1996Availability: Copies available for loan: [BP144.5.M3M952 1996 ] (5). Actions: Add to cart
18. Book Modern financial transaction under shari'ah

by Mohd. Ma'sum Billah.

Publisher: Selangor : Ilmiah Publishers Sdn. Bhd., 2003Availability: Copies available for loan: [HG187.4 M52 2003 ] (3). Actions: Add to cart
19. Book Undang-undang keluarga Islam aturan perkahwinan : suatu pendekatan berdasarkan amalan semasa

by Mat Saad Abd Rahman.

Publisher: Petaling Jaya, Selangor : Intel Multimedia and Publication, 2006Availability: Copies available for loan: [BP158 M425 2006 ] (3). Actions: Add to cart
20. Book Bidang kuasa jenayah mahkamah syariah di Malaysia

by Mahmood Zuhdi Ab. Majid.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001Availability: Copies available for loan: [BP144.5.C9 M215 2001 ] (2). Actions: Add to cart
1 2 3 4 5 6 7 Next >>
Powered by Koha. Content copyrighted by Perpustakaan Politeknik Seberang Perai © 2019