Logo Politeknik Seberang Perai
1. Book Kehormatan : hak-hak manusia menurut Islam (satu kajian perbandingan)

by Ali Jarishah; Mohd Marzuqi Shafie.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992Availability: Copies available for loan: [BP158.A398 1992 ] (10). Actions: Add to cart
2. Book Fiqh & perundangan Islam; jilid I

by Zuhaili, Wahbah; Syed Ahmad Syed Hussain.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994Availability: Copies available for loan: [BP151.Z93 1994 ] (12). Actions: Add to cart
3. Book Fiqh & perundangan Islam; jilid III

by Zuhaili, Wahbah; Syed Ahmad Syed Hussain.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994Availability: Copies available for loan: [BP151.Z93 1994 ] (5). Actions: Add to cart
4. Book Fiqh & perundangan Islam, jilid IV

by Zuhaili, Wahbah; Md. Akhir Haji Yaacob.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995Availability: Copies available for loan: [BP151.Z93 1995 ] (5). Actions: Add to cart
5. Book Fiqh & perundangan Islam, jilid II

by Zuhaili, Wahbah; Md. Akhir Haji Yaacob.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994Availability: Copies available for loan: [BP151.Z93 1994 ] (5). Actions: Add to cart
6. Book Siyasa Shariyya : the anthropology of injustice:the case of Saudi Kingdom

by Ehsanullah, Ehsan.

Publisher: Batu Cave, Selangor Thinker's Library, 1996Availability: Copies available for loan: [BP173.43.E33 1996 ] (5). Actions: Add to cart
7. Book Islamic banking and finance in South-east Asia: its development and future

by Venardos, Angelo M.

Edition: 2nd.ed. Publisher: Singapore : World Scientific Publishing, 2006Availability: Copies available for loan: [HG3 V46 2006 ] (1). Actions: Add to cart
8. Book Rumahku syurgaku

by Muhammad Abdul Lathief.

Publisher: Kuala Lumpur : Darul Nu'man, 1996Availability: Copies available for loan: [BP144.5.M3M952 1996 ] (5). Actions: Add to cart
9. Book Undang-undang keluarga Islam aturan perkahwinan : suatu pendekatan berdasarkan amalan semasa

by Mat Saad Abd Rahman.

Publisher: Petaling Jaya, Selangor : Intel Multimedia and Publication, 2006Availability: Copies available for loan: [BP158 M425 2006 ] (3). Actions: Add to cart
10. Book Pembiayaan perumahan secara islam : antara nilai komersial dan tanggungjawab sosial

by Fadzila Azni Ahmad.

Publisher: Kuala Lumpur : Utusan, 2003Availability: Copies available for loan: [BP158.L6 F3 2003 ] (2). Actions: Add to cart
11. Book Zakat : menuju pengurusan profesional

by Mujaini Tarimin.

Publisher: Kuala Lumpur : Utusan, 2005Availability: Copies available for loan: [BP180 M85 2005] (2). Actions: Add to cart
12. Book Ijtihad Umar bin Khattab dalam penetapan syariat islam

by Baltaji, Muhammad; H. Abdul Rachman Saleh Siregar.

Publisher: Puchong : Berlian Publications, 2007Availability: Copies available for loan: [BP148 B358 2007] (2). Actions: Add to cart
13. Book Problematika wanita

by Ahmad Muhammad Jamal.

Publisher: Jakarta : Pustaka Nasional, 2000Availability: Copies available for loan: [BP173.4 A286 2000 ] (1). Actions: Add to cart
No cover image available
14. Book Akhlak bermuamalat : rahsia keberkatan hidup insan

by Nik Abdul Aziz Nik Mat.

Publisher: Kuala Lumpur : Anbakri Publika, 2008Availability: Copies available for loan: [BP173.75 N543 2008 ] (2). Actions: Add to cart
15. Book Fiqih wanita

by Khumais, Muhammad Athiyah.

Publisher: Batu Caves : Masterpiece, 1997Availability: Copies available for loan: [BP158.W7 K45 1997 ] (2). Actions: Add to cart
16. Book Memahami hukum zihar dan ila' : kesalahan seksual rumahtangga yang mengakibatkan perceraian

by Juraish Kamaruddin al-Muhami.

Publisher: Klang : Darul Minhaj, 2008Availability: Copies available for loan: [BP158.D6 J873 2008 ] (2). Actions: Add to cart
17. Book The principles and practice of islamic banking & finance

by Mohd Nasir Mohd Yatim; Amirul Hafiz Mohd Nasir.

Edition: 4th edition Publisher: Petaling Jaya : Prentice Hall, 2008Availability: Copies available for loan: [HG3300.6 M697 2008 ] (5). Actions: Add to cart
18. Book Fiqh lima mazhab

by Mughniyah, Muhammad Jawad.

Publisher: Jakarta : Penerbit LEntera, 2008Availability: Copies available for loan: [BP150 M951 2008 ] (2). Actions: Add to cart
19. Book Soal-jawab bakal pengantin khusus untuk wanita

by Fatimah Haji Omar.

Publisher: Kuala Lumpur : Al-Hidayah Publishers, 1997Availability: Copies available for loan: [BP188.3.M3S676 1997 ] (3). Actions: Add to cart
20. Book Murtad menurut perundangan islam

by Arieff Salleh Rosman.

Publisher: Skudai,Johor : Universiti Teknologi Malaysia, 2003Availability: Copies available for loan: [BP168 A698 2003 ] (3). Actions: Add to cart
Powered by Koha. Content copyrighted by Perpustakaan Politeknik Seberang Perai © 2019