Logo Politeknik Seberang Perai
121. Book Pembubaran Perkahwinan mengikut Fiqh dan undang-undang keluarga Islam

Publisher: Kuala Lumpur : DBP, 2003Availability: Copies available for loan: [KPG577 S35 2003] (4). Actions: Add to cart
122. Book Ijtihad Dalam Syariat Islam : Beberapa pandangan Analitistentang ijtihad semasa

by Yusuf Al-Qaradhawi, Dr.

Publisher: Selangor : Crescent News (kl)Sdn Bhd, 2002Availability: Copies available for loan: [BP144 A458 2002] (1). Actions: Add to cart
123. Book Hak asasi manusia menurut islam : sejarah dan konsepnya

by Abdul Monir Yaacob.

Publisher: Bangi,Selangor : Universiti Kebangsaan Malaysia, 1986Availability: Copies available for loan: [BP173.45 A136 1986] (3). Actions: Add to cart
124. Book Wasiat dalam islam : pengertian dan kedudukannya di Malaysia

by Abdul Rashid Haji Abdul Latif.

Publisher: Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia, 1986Availability: Copies available for loan: [BP144.5 A136 1986] (3). Actions: Add to cart
125. Book Hukum perkahwinan islam : suatu kajian perbandingan di kalangan Ahlus-Sunnah da negara-negara islam

by Daly, Peunoh.

Publisher: Selangor : Thiker's Library, 2003Availability: Copies available for loan: [BP158 D153 2003 ] (1). Actions: Add to cart
126. Book Hudud dalam fiqh islam

by Mohd Said Ishak.

Publisher: Skudai,Johor : Universiti Teknologi Malaysia, 2000Availability: Copies available for loan: [BP143 A1 M952 2000 ] (3). Actions: Add to cart
127. Book Penghantar perundangan islam

by Abd.Jalil Borhan.

Publisher: Skudai,Johor : Universiti Teknologi Malaysia, 2002Availability: Copies available for loan: [BP144 A135 2002 ] (3). Actions: Add to cart
128. Book Murtad menurut perundangan islam

by Arieff Salleh Rosman.

Publisher: Skudai,Johor : Universiti Teknologi Malaysia, 2003Availability: Copies available for loan: [BP168 A698 2003 ] (3). Actions: Add to cart
129. Book Fatwah Qaradhawi : permasalahan,pemecahan dan hikmah

by Qaradhawi, Yusuf.

Publisher: Batu Caves,Selangor : Albaz Publishing & Distribution, 1997Availability: Copies available for loan: [BP148.Q658 1997 ] (5). Actions: Add to cart
130. Book Wanita-wanita yang haram dinikahi

by Fuad Wafa.

Publisher: Kuala Lumpur : Al-Hidayah Publishers, 1996Availability: Copies available for loan: [BP43 M4.F949 1996 ] (5). Actions: Add to cart
131. Book Fiqh & Perundangan Islam Jilid IV

by Zuhaili, Wahbah; Md.Akhir Haji Yaacob.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996Availability: Copies available for loan: [BP140.Z93 1996 ] (5). Actions: Add to cart
132. Book Fiqh & Perundangan Islam Jilid I

by Zuhaili, Wahbah; Syed Ahmad Syed Hussain.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997Availability: Copies available for loan: [BP140.Z93 1997 ] (7). Actions: Add to cart
133. Book Fiqh & Perundangan Islam Jilid V

by Zuhaili, Wahbah; Dr. Ahmad Shahbari Salamon.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999Availability: Copies available for loan: [BP140.Z93 1999 ] (5). Actions: Add to cart
134. Book Undang-undang keterangan Islam

by Haneef, Sayed Sikandar Shah; Badariah Khalid; Hazidah Mohamad Jamil.

Publisher: Kuala Lumpur : Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad , 2003Availability: Copies available for loan: [BP158.E9 H237 2003 ] (2). Actions: Add to cart
135. Book Kedudukan undang-undang Islam dalam Perlembagaan Malaysia : suatu rujukan khas terhadap kes-kes konversi dalam undang-undang keluarga

by Hamid Jusoh; Raja Rahawani Raja Mamat.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992Availability: Copies available for loan: [BP170.5.H198 1992 ] (5). Actions: Add to cart
136. Book Al-umm (kitab induk); jilid 7

by Asy- Syafi'i, Al-Imam; Ismaill Yakub, H.

Publisher: Kuala Lumpur : Victory Agencie, 1989Availability: Copies available for loan: [BP153.S981 1989 ] (2). Actions: Add to cart
137. Book Al- Umm (kitab induk); jilid 4

by Asy Syafi'i, Al-Imam; H. Ismail Yakub.

Publisher: Kuala Lumpur : Victory Agencie, 1989Availability: Copies available for loan: [BP153.S981 1989 ] (1). Actions: Add to cart
138. Book Al- Umm (kitab induk); jilid 4

by Asy Syafi'i, Al-Imam; H. Ismail Yakub.

Publisher: Kuala Lumpur : Victory Agencie, 1989Availability: Copies available for loan: [BP153.S981 1989 ] (1). Actions: Add to cart
139. Book Al-Umm (kitab induk); jilid 5

by Asy-Syafi'i, Al-Imam; H. Ismail Yakub.

Publisher: Kuala Lumpur : Victory Agencie, 1989Availability: Copies available for loan: [BP153.S981 1989 ] (2). Actions: Add to cart
140. Book Islamic hire-purcase (ijarah thumma al-bai' -aitab) : the handbook

by Razli Ramli; Hasleenda Onn.

Publisher: Kuala Lumpur : Islamic Banking & Finance Institute Malaysia, 2007Availability: Copies available for loan: [KBP62.R278 2007] (1). Copies available for reference: [KBP62.R278 2007] (1 ).
Actions: Add to cart
Powered by Koha. Content copyrighted by Perpustakaan Politeknik Seberang Perai © 2019