Logo Politeknik Seberang Perai
21. Book Sumber dan prinsip hukum Islam

by O.K.Rahmat.

Publisher: Pulau Pinang : Universiti Sains Malysia, 1988Availability: Copies available for loan: [BP145.R147 1988 ] (10). Actions: Add to cart
22. Book Undang-undang jenayah Islam

by Musa Fathullah Harun.

Publisher: Kuala lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996Availability: Copies available for loan: [BP158.C9M985 1996 ] (6). Actions: Add to cart
23. Book Undang- undang keluarga : nafkah dan hak-hak kewangan lain

by Nik Noriani Nik Badli Shah.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992Availability: Copies available for loan: [BP158.F1N692 1992 ] (4). Actions: Add to cart
24. Book Sejarah penulisan hukum Islam di Malaysia

by Abdul Kadir bin Haji Muhammad.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996Availability: Copies available for loan: [BP145.136 1996 ] (5). Actions: Add to cart
25. Book Mengenal Qanum Jenayah Islam

by Abdul Ghani Azmi b. Idris, 1933-.

Publisher: Kuala Lumpur : Al-Hidayah, 1997Availability: Copies available for loan: [BP158.C9.A136 1997 ] (5). Actions: Add to cart
26. Book Memilih jodoh & berumahtangga : nikah-poligami-cerai menurut Nabi s.a.w

by Al-Abraasyi, M. 'Atiyyah.

Publisher: Kuala Lumpur : Al-Hidayah, 1995Availability: Copies available for loan: [BP188.3.M3A158 1995 ] (5). Actions: Add to cart
27. Book Rokok

by 'Abdullah Al-Qari b. Hj. Salleh.

Publisher: Kuala Lumpur : Darul Nu'man, 1995Availability: Copies available for loan: [BP190.5.C57A136 1995 ] (5). Actions: Add to cart
28. Book Rumahku syurgaku

by Muhammad Abdul Lathief.

Publisher: Kuala Lumpur : Darul Nu'man, 1996Availability: Copies available for loan: [BP144.5.M3M952 1996 ] (5). Actions: Add to cart
29. Book Modern financial transaction under shari'ah

by Mohd. Ma'sum Billah.

Publisher: Selangor : Ilmiah Publishers Sdn. Bhd., 2003Availability: Copies available for loan: [HG187.4 M52 2003 ] (3). Actions: Add to cart
30. Book Hukum & persoalan utama berkaitan darah-darah haid, nifas istihadhah

by Al-Makki, Muhammad Nuruddin; Muhammad Ramzi Omar.

Publisher: Kuala Lumpur : Sinar Media Services, 2003Availability: Copies available for loan: [BP143 A55 2003 ] (1). Actions: Add to cart
31. Book Undang-undang keluarga Islam aturan perkahwinan : suatu pendekatan berdasarkan amalan semasa

by Mat Saad Abd Rahman.

Publisher: Petaling Jaya, Selangor : Intel Multimedia and Publication, 2006Availability: Copies available for loan: [BP158 M425 2006 ] (3). Actions: Add to cart
32. Book Kelantan enakmen keterangan mahkamah syariah 1991 enakmen no.2 tahun 1991= Kelantan evidence enactment of the syariah court 1991 enactment no. 2 of 1991 : hingga 10hb April 2002

by -- Lembaga Penyelidikan Undang-undang

Publisher: Petaling Jaya : International Law Book Services, 2002Availability: Copies available for loan: [KPG8836 K29 2002 ] (1). Actions: Add to cart
33. Book Akta tatacara mal mahkamah syariah (wilayah-wilayah persekutuan) 1998 (akta 585) dan kaedah-kaedah=Syariah court civil procedure (federal territories) act 1998 (act 585) and rules : (hingga 20hb Jun 2006)

by -- Lembaga Penyelidikan Undang-undang

Publisher: Petaling Jaya : International Law Book Services, 2006Availability: Copies available for loan: [KPG7336 ] (1). Actions: Add to cart
34. Book Akta Bank Islam 1983 (akta 276) : (hingga 5hb Oktober 2006)

by -- Lembaga Penyelidikan Undang-undang

Publisher: Petaling Jaya, Selangor : International Law Book Services, 2006Availability: Copies available for loan: [KPG885 M239 2006 ] (1). Actions: Add to cart
35. Book Enakmen undang-undang keluarga Islam (negeri Melaka) 2002 dan kaedah-kaedah=Islamic familay law (state of Malacca) enactment 2002 and rules : (hingga 10hb Mac 2005)

by -- Lembaga Penyelidikan Undang-undang

Publisher: Petaling Jaya, Selangor : INternational Law Book Services, 2005Availability: Copies available for loan: [KPG9546.7 M239 2005 ] (1). Actions: Add to cart
36. Book Perkahwinan dan penceraian di bawah undang-undang Islam

by Nik Noraini Nik Badli Shah.

Publisher: Kuala Lumpur : International Law Book Services,, 1998Availability: Copies available for loan: [KF4605 N822 1998 ] (1). Actions: Add to cart
37. Book Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah(Negeri Selangor) 2003=Syariah court evidence (state of Selangor) enactment 2003 : (hingga 20hb Jun 2005)

by -- Lembaga Penyelidikan Undang-undang

Publisher: Petaling Jaya, Selangor : International Law Book Services, 2005Availability: Copies available for loan: [KQB14 E56 2005 ] (1). Actions: Add to cart
38. Book Undang-undang syariah wilayah-wilayah Persekutuan : (hingga 15hb Julai 2005)

by -- Lembaga Penyelidikan Undang-undang

Publisher: Petaling Jaya,Selangor : International Law Book Services, 2005Availability: Copies available for loan: [KQB14 U565 2005 ] (1). Actions: Add to cart
39. Book Enakmen syariah Melaka : mengandungi enakmen keterangan mahkamah syariah (negeri Melaka) 2002, Enakmen tatacara jenayah

by -- Lembaga Penyelidikan Undang-undang

Publisher: Petaling Jaya, Selangor : International Law Book Services, 2005Availability: Copies available for loan: [KF4604.85 M3 2005 ] (1). Actions: Add to cart
40. Book Enakmen undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 = Islamic Family Law (state of Selangor) enactment 2003 : (hingga 5hb Februari 2007)

by -- Lembaga Penyelidikan Undang-undang

Publisher: Petaling Jaya, Selangor : International Law Book Services, 2007Availability: Copies available for loan: [B188.3 U54 2007 ] (1). Actions: Add to cart
Powered by Koha. Content copyrighted by Perpustakaan Politeknik Seberang Perai © 2019