Logo Politeknik Seberang Perai
41. Book Bidang kuasa jenayah mahkamah syariah di Malaysia

by Mahmood Zuhdi Ab. Majid.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001Availability: Copies available for loan: [BP144.5.C9 M215 2001 ] (2). Actions: Add to cart
42. Book Al-syariah 3 : undang-undang keterangan islam

by Siti Zalikhah Md. Nor.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006Availability: Copies available for loan: [BP145 A461 2006 ] (2). Actions: Add to cart
43. Book Sistem kehakiman dalam Islam

by Shalaby, Ahmad.

Publisher: Singapura : Pustaka Nasional, 2003Availability: Copies available for loan: [BP144 S528 2003 ] (3). Actions: Add to cart
44. Book Resolutions of the securities commission shariah advisory council

by -- Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti

Edition: 2nd ed. Publisher: Kuala Lumpur : Securities Commission, 2007Availability: Copies available for loan: [HG5750.6 M35 2007 ] (3). Actions: Add to cart
45. Book Credit cards from the Islamic legal perspective

by Kante, Aboubacar Salihou.

Publisher: Petaling Jaya, Selangor : Ilmiah Publishers, 2006Availability: Copies available for loan: [KBP955.A3 K36 2006 ] (3). Actions: Add to cart
46. Book Pembiayaan perumahan secara islam : antara nilai komersial dan tanggungjawab sosial

by Fadzila Azni Ahmad.

Publisher: Kuala Lumpur : Utusan, 2003Availability: Copies available for loan: [BP158.L6 F3 2003 ] (2). Actions: Add to cart
47. Book Harta amanah orang islam di Malaysia : perspektif undang-undang dan pentadbiran

by Siti Mashitoh Mahamood.

Publisher: Kuala Lumpur : Universiti Malaya, 2008Availability: Copies available for loan: [BP158.I45 H368 2008 ] (2). Actions: Add to cart
48. Book Zakat : menuju pengurusan profesional

by Mujaini Tarimin.

Publisher: Kuala Lumpur : Utusan, 2005Availability: Copies available for loan: [BP180 M85 2005] (2). Actions: Add to cart
49. Book Undang-undang islam di Malaysia : prinsip dan amalan

by Ahmad Hidayat Buang.

Publisher: Kuala Lumpur : Universiti Malaya, 2007Availability: Copies available for loan: [BP144 U54 2007 ] (3). Actions: Add to cart
50. Book Financial transactions in islamic jurisprudence : volume 1, volume 2

by Al-Zuhayli's, Wahbah.

Publisher: Beirut : Dar al-Fikr, 2003Availability: Copies available for loan: [BP158.F3 Z84313 2003] (6). Actions: Add to cart
51. Book Fatwa dan mufti : hukum, etika dan sejarah

by Zulkifli bin Mohamad al-Bakri.

Publisher: Bandar Baru Nilai : Universiti Sains Islam Malaysia, 2008Availability: Copies available for loan: [BP158.F3 Z858 2008 ] (3). Actions: Add to cart
52. Book Amalan kehakiman dan guaman syarie di Malaysia

by Abd Hamid bin Abd Murad; Arif Fahmi bin Md. Yusof.

Publisher: bandar Baru Nilai : Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007Availability: Copies available for loan: [BP158.C6 A433 2007] (3). Actions: Add to cart
53. Book Manual undang-undang keluarga islam

by Abdul MonirYaacob; Siti Shamsiah Md Supi.

Publisher: Kuala Lumpur : Institut Kefahaman Islam Malaysia(IKIM), 2006Availability: Copies available for loan: [BP144.5.F1 M294 2006 ] (2). Actions: Add to cart
54. Book The text of the historic judgement on riba (interest)

Publisher: Petaling Jaya : The Other Press, 2001Availability: Copies available for loan: [KPL903.5 T355 2006] (3). Actions: Add to cart
55. Book Ijtihad Umar bin Khattab dalam penetapan syariat islam

by Baltaji, Muhammad; H. Abdul Rachman Saleh Siregar.

Publisher: Puchong : Berlian Publications, 2007Availability: Copies available for loan: [BP148 B358 2007] (2). Actions: Add to cart
56. Book Problematika wanita

by Ahmad Muhammad Jamal.

Publisher: Jakarta : Pustaka Nasional, 2000Availability: Copies available for loan: [BP173.4 A286 2000 ] (1). Actions: Add to cart
No cover image available
57. Book Introduction to shariah and islamic jurisprudence

by Mohammad Akram Laldin.

Publisher: Kuala Lumpur : CERT Publications, 2006Availability: Copies available for loan: [BP144 M697 2006 ] (1). Actions: Add to cart
58. Book Introduction to shari'ah & islamic jurisprudence

by Mohamad Akram Laldin.

Edition: 2nd. ed. Publisher: Kuala Lumpur : CERT Publications, 2008Availability: Copies available for loan: [C63.2 M697 2008 ] (2). Actions: Add to cart
59. Book Akhlak bermuamalat : rahsia keberkatan hidup insan

by Nik Abdul Aziz Nik Mat.

Publisher: Kuala Lumpur : Anbakri Publika, 2008Availability: Copies available for loan: [BP173.75 N543 2008 ] (2). Actions: Add to cart
60. Book Sejarah perundangan Islam

by Shalaby, Ahmad; Muhammad Labib Ahmad.

Publisher: Singapura : Pustaka Nasional, 1997Availability: Copies available for loan: [BP144 S527 2006 ] (2). Actions: Add to cart
Powered by Koha. Content copyrighted by Perpustakaan Politeknik Seberang Perai © 2019