Logo Politeknik Seberang Perai
61. Book Risalah fiqih wanita

by Siti Hajar Ibrahim; Siti Sakinah Abd. Aziz.

Edition: Ed Revisi Publisher: Johor Bahru : Perniagaan Jahabersa, 2008Availability: Copies available for loan: [BP144 S622 2008 ] (2). Actions: Add to cart
62. Book Pengurusan dan pembahagian harta pusaka

by Wan Abdullah Halim Wan Harun.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2006Availability: Copies available for loan: [BP158.I45 W36 2006 ] (2). Actions: Add to cart
63. Book PentadbiranUndang-Undang Islam Di Malaysia : Jilid 12

by Mahamad Arifin.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007Availability: Copies available for loan: [KPG120 P447 2007 ] (1). Actions: Add to cart
64. Book Undang-Undang Islam : Jenayah,Keterangan dan Prosedur : Jilid 13

by Nasimah Hussin.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007Availability: Copies available for loan: [KPG120 P447 2007 ] (1). Actions: Add to cart
65. Book Undang-Undang Keluarga (islam) : Jilid 14

by Najibah Mohd Zain.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007Availability: Copies available for loan: [KPG120 P447 2007 ] (1). Actions: Add to cart
66. Book Kaedah Perundangan Bidang Kuasa dan Tatacara Mahkamah Syariah

by Farid Sufian Shuaib; Mohd Hisham Mohd Kamal.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007Availability: Copies available for loan: [BVP144 K34 2007 ] (1). Actions: Add to cart
67. Book Kontrak hutang dalam syarikat Islam dan undang-undang sivil

by Kharofa, Ala' Eddin; Ariza Abdullah.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007Availability: Copies available for loan: [BP144.5.C7 K45 2007] (2). Actions: Add to cart
68. Book Al-Umm (kitab induk); jilid 10

by Asy-Syafi'i, Al-Imam; H. Ismail Yakub.

Publisher: Kuala Lumpur : Victory Agencie, 1989Availability: Copies available for loan: [BP153 S981 1989 ] (1). Actions: Add to cart
69. Book Al-Umm (kitab induk); jilid 11

by Asy-Syafi'i, Al-Imam; H. Ismail Yakub.

Publisher: Kuala Lumpur : Victory Agencie, 1989Availability: Copies available for loan: [BP153 S981 1989 ] (1). Actions: Add to cart
70. Book Fiqih wanita

by Khumais, Muhammad Athiyah.

Publisher: Batu Caves : Masterpiece, 1997Availability: Copies available for loan: [BP158.W7 K45 1997 ] (2). Actions: Add to cart
71. Book Fiqhud dalil : menguasai dalil-dalil fiqah

by Al-Qarni, Aidh Abdullah.

Publisher: Puchong : Jasmin Enterprise, 2007Availability: Copies available for loan: [BP144 Q37 2007 ] (2). Actions: Add to cart
72. Book Al-fiqh Al-Wadhih : fiqah lengkap: jilid 1

by Ismail, Muhammad Bakar; Hj. M. Yusuf Sinaga.

Publisher: Puchong : Berlian Publications, 2008Availability: Copies available for loan: [BP144 I86 2008] (2). Actions: Add to cart
73. Book Isteri romantik di kamar indah

Publisher: Kuala Lumpur : Jasmin Enterprise, 2007Availability: Copies available for loan: [BP158 I87 2007 ] (1). Actions: Add to cart
74. Book Memahami hukum zihar dan ila' : kesalahan seksual rumahtangga yang mengakibatkan perceraian

by Juraish Kamaruddin al-Muhami.

Publisher: Klang : Darul Minhaj, 2008Availability: Copies available for loan: [BP158.D6 J873 2008 ] (2). Actions: Add to cart
75. Book Syarah bulughul mram : jilid 3

by Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman.

Publisher: Jakarta Selatan : Pustaka Azzam, 2006Availability: Copies available for loan: [BP135 B317 2006 ] (1). Actions: Add to cart
No cover image available
76. Book Syarah bulughul mram : jilid 1

by Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman.

Publisher: Jakarta Selatan : Pustaka Azzam, 2006Availability: Copies available for loan: [BP135 B137 2006 ] (1). Actions: Add to cart
77. Book Syarah bulughul mram : jilid 4

by Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman.

Publisher: Jakarta Selatan : Pustaka Azzam, 2006Availability: Copies available for loan: [BP135 B317 2006 ] (1). Actions: Add to cart
78. Book Syarah bulughul mram : jilid 5

by Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman.

Publisher: Jakarta Selatan : Pustaka Azzam, 2006Availability: Copies available for loan: [BP135 B317 2006 ] (1). Actions: Add to cart
79. Book Syarah bulughul mram : jilid 6

by Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman.

Publisher: Jakarta Selatan : Pustaka Azzam, 2006Availability: Copies available for loan: [BP135 B317 2007 ] (1). Actions: Add to cart
80. Book Syarah bulughul mram : jilid 7

by Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman.

Publisher: Jakarta Selatan : Pustaka Azzam, 2006Availability: Copies available for loan: [BP135 B317 2007 ] (1). Actions: Add to cart
Powered by Koha. Content copyrighted by Perpustakaan Politeknik Seberang Perai © 2019