Logo Politeknik Seberang Perai
81. Book Syarah bulughul maram : jilid 2

by Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman.

Publisher: Jakarta Selatan : Pustaka Azzam, 2007Availability: Copies available for loan: [BP135 B317 2007 ] (1). Actions: Add to cart
82. Book Wanita bertanya ulama menjawab : 1001 soal jawab agama

by Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh.

Publisher: Kuala Lumpur : Jasmin Enterprise, 2005Availability: Copies available for loan: [BP158 W244 2005 ] (1). Actions: Add to cart
83. Book Diskusi syariah dan undang-undang. Syariah and law discourse. Issue 2 / Siri 2 =

by Irwan Mohd Subri.

Publisher: Nilai, Negeri Sembilan : Kolej Universiti Islam Malaysia, 2005Other title: Syariah and law discourse.Availability: Copies available for loan: [BP141 .D611 2005] (4). Actions: Add to cart
No cover image available
84. Book The principles and practice of islamic banking & finance

by Mohd Nasir Mohd Yatim; Amirul Hafiz Mohd Nasir.

Edition: 4th edition Publisher: Petaling Jaya : Prentice Hall, 2008Availability: Copies available for loan: [HG3300.6 M697 2008 ] (5). Actions: Add to cart
85. Book Fiqh lima mazhab

by Mughniyah, Muhammad Jawad.

Publisher: Jakarta : Penerbit LEntera, 2008Availability: Copies available for loan: [BP150 M951 2008 ] (2). Actions: Add to cart
86. Book Ke arah memahami kaedah asas hukum Feqah

by Syeikh Ali Hasan Ahmad Ad-Dariy; Mohd Sofwan Amrullah.

Publisher: Batu Caves, Selangor : Pustaka Ilmi, 1997 pAvailability: Book (1) Actions: Add to cart
87. Book Wasiat Syeikh Abdul Qadir Jailani; jilid 2

by Syarifah Fakhrudin.

Publisher: Johor Bharu : Perniagaan Jahabersa, 1999Availability: Copies available for loan: [BP189.33.W319 1999 ] (5). Actions: Add to cart
88. Book Fiqih Islam lengkap

by Moh. Rifa'i, H.

Publisher: Kuala Lumpur : Pustaka Jiwa, 1996Availability: Copies available for loan: [BP144.M697 1996 ] (5). Actions: Add to cart
89. Book Al-Umm (kitab induk); jilid 1

by Asy-Syafi'i, Al-Imam; H. Ismail Yakub.

Publisher: Kuala Lumpur : Victory Agencie, 1989Availability: Copies available for loan: [BP153.S981 1989 ] (2). Actions: Add to cart
90. Book Al-Umm (kitab induk); jilid 6

by Asy-Syafi'i, Al-Imam; H. Ismail Yakub.

Publisher: Kuala Lumpur : Victory Agencie, 1989Availability: Copies available for loan: [BP153.S981 1989 ] (2). Actions: Add to cart
91. Book Al-Umm (kitab induk); jilid 2

by Asy-Syafi'i, Al-Imam; Ismail Yakub.

Publisher: Kual Lumpur : Victory Agencie, 1989Availability: Copies available for loan: [BP153.S981 1989 ] (2). Actions: Add to cart
92. Book Al-Umm (kitab induk); jilid 3

by Asy-Syafi'i, Al-Imam; H. Ismail Yakub.

Publisher: Kuala Lumpur : Victory Agencie, 1989Availability: Copies available for loan: [BP153.S981 1989 ] (2). Actions: Add to cart
93. Book Al-Umm (kitab induk); jilid 9

by Asy-Syafi'i, Al-Imam; H. Ismail Yakub.

Publisher: Kuala Lumpur : Victory Agencie, 1989Availability: Copies available for loan: [BP153.S981 1989 ] (2). Actions: Add to cart
94. Book Al-Umm (kitab induk); jilid 8

by Asy-Syafi'i, Al-Imam; H. Ismail Yakub.

Publisher: Kuala Lumpur : Victory Agencie, 1989Availability: Copies available for loan: [BP153.S981 1989 ] (2). Actions: Add to cart
95. Book Undang-undang Islam : skop dan ekuti

by Said Ramadan; Abdul Halim Abdullah; Jamilah Abdul Rauf.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991Availability: Copies available for loan: [BP144.R165 1990 ] (14). Actions: Add to cart
96. Book Perkongsian dan pengongsian untung : dalam hukum Islam

by Muhammad Nejatullah Siddiqi; Salmi Bahrom.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991Availability: Copies available for loan: [HD2971.M941 1991 ] (5). Actions: Add to cart
97. Book Pemilikan harta dalam perkahwinan

by Siti Zalikhah Md. Nor.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996Availability: Copies available for loan: [HQ674.6.S571 1996 ] (5). Actions: Add to cart
98. Book Undang-undang kontrak perbandingan Islam dan Inggeris

by Mohd Ali Haji Baharum.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999Availability: Copies available for loan: [BP158 C62.M697 1999 ] (5). Actions: Add to cart
99. Book Undang-undang Islam dan kewajipan melaksanakannya

by Md. Akhir Haji Yaacub.

Publisher: Kelantan : Pustaka Reka, 1997Availability: Copies available for loan: [BP144.M111 1997 ] (5). Actions: Add to cart
No cover image available
100. Book Principles of Islamic jurisprudence

by Kamali, Mohammad Hashim.

Edition: 2nd rev. ed. Publisher: Petaling Jaya : Ilmiah Publishers, 1999Availability: Copies available for loan: [BP145.K15 1999 ] (4). Actions: Add to cart
Powered by Koha. Content copyrighted by Perpustakaan Politeknik Seberang Perai © 2019