Logo Politeknik Seberang Perai
1. Book Doktrin ekonomi Islam, jilid III

by Afzal-ur-Rahman; Zaharah Salleh.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994Availability: Copies available for loan: [BP173.75.Z19 1994 ] (5). Actions: Add to cart
2. Book Doktrin ekonomi Islam, jilid. II

by Afzal-ur-Rahman; Zaharah Salleh.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994Availability: Copies available for loan: [BP173.75.Z19 1994 ] (10). Actions: Add to cart
3. Book Pengantar statistik ekonomi

by Ishak Shari; Ahmad Mohd. Yusof.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997Availability: Copies available for loan: [HB137.I73 1997 ] (17). Actions: Add to cart
4. Book Pemikiran ekonomi Islam : satu tinjauan penulisan semasa

by Muhammad Nejatullah Siddiqi; Mohd. Amin Abdullah.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989Availability: Copies available for loan: [BP173.75.M952 1989 ] (18). Actions: Add to cart
5. Book Periklanan sezaman

by Bovee, Courtland L; Arens, William F; Khidmat Terjemahan Nusantara.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994Availability: Copies available for loan: [HF5821.B783 1994 ] (15). Actions: Add to cart
6. Book Kamus ekonomi

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993Availability: Copies available for loan: [PL5087.3.K15 1993 ] (7). Actions: Add to cart
7. Book Kaedah penyelidikan gunaan dalam bidang ekonomi

by Mohd. Ariff Hussein.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990Availability: Copies available for loan: [HB131.M697 1990 ] (10). Actions: Add to cart
8. Book Pemikiran ekonomi Islam : suatu tinjauan penulisan semasa

by Muhammad Nejatullah Siddiqi; Mohd. Amin Abdullah.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989Availability: Copies available for loan: [BP173.75.P349.M952 1989 ] (2). Actions: Add to cart
9. Book Isu, konsep dan dimensi kemiskinan : kumpulan rencana tentang kemiskinan

by Chamhuri Siwar; Mohd. Haflah Piei.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988Availability: Copies available for loan: [HC79.P8I87 1988] (1). Actions: Add to cart
10. Book Ekonomi matematik : suatu pengenalan

by Abdul Hamid Jaafar.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994Availability: Copies available for loan: [HB135.A1361994 ] (5). Actions: Add to cart
11. Book Alternatif ekonomi Islam : perspektif kritis dan haluan baru

by Jomo K. S; Shamsudin Ismail.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996Availability: Copies available for loan: [BP173.75A316.J62 1996 ] (5). Actions: Add to cart
12. Book Ekonomi STPM Dewan

by Abd. Aziz Hussin.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993Availability: Copies available for loan: [HB180 M2 A136 1993 ] (4). Actions: Add to cart
13. Book Doktrin ekonomi Islam; jilid IV

by Afzal-Ur-Rahman; Mazni Othman; Osman Ahamad.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994Availability: Copies available for loan: [BP173.75.Z19 1994 ] (4). Damaged (1). Actions: Add to cart
No cover image available
14. Book Doktrin ekonomi Islam; jilid I

by Afzal-ur-Rahman; Mustafa Kassim.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994Availability: Copies available for loan: [BP173.75.Z19 1994 ] (5). Actions: Add to cart
15. Book Ekonomi matematik : suatu pengenalan

by Abdul Hamid Jaafar.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990Availability: Copies available for loan: [HB135.A136 1990 ] (5). Actions: Add to cart
16. Book Pengenalan analisis matematik untuk penuntut perniagaan dan ekonomi; jillid II

by Haeussler,Jr., Ernest F; Aziz A. Hamid; Richard, S. Paul.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989Availability: Copies available for loan: [QA300.H133 1989 ] (22). Actions: Add to cart
17. Book Pembangunan & pengagihan dalam Islam

by Pramanik, Ataul Huq; Amar Said.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998Availability: Copies available for loan: [HB821.A862 1998 ] (5). Actions: Add to cart
18. Book Petunjuk amalan ekonomi Islam

by Abd Al-Rahman Zaki Ibrahim; Mujaini Tarimin.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1998Availability: Copies available for loan: [BP173.75.A135 1998 ] (12). Actions: Add to cart
19. Book Pemikiran politik dan ekonomi al-Maududi

by Mustafa Haji Daud; Mohamed A. Kadir.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989Availability: Copies available for loan: [BP173.7.M991 1989 ] (5). Actions: Add to cart
20. Book Istilah teknik dan vokasional : ekonomi rumahtangga : bahasa Inggeris-bahasa Malaysia, bahasa Malaysia-Bahasa Inggeris

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993Availability: Copies available for loan: [PL5087.3.H67I87 1993 ] (15). Actions: Add to cart
Powered by Koha. Content copyrighted by Perpustakaan Politeknik Seberang Perai © 2023