Logo Politeknik Seberang Perai
1. Book Doktrin ekonomi Islam, jilid III

by Afzal-ur-Rahman; Zaharah Salleh.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994Availability: Copies available for loan: [BP173.75.Z19 1994 ] (5). Actions: Add to cart
2. Book Doktrin ekonomi Islam, jilid. II

by Afzal-ur-Rahman; Zaharah Salleh.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994Availability: Copies available for loan: [BP173.75.Z19 1994 ] (10). Actions: Add to cart
3. Book Pemikiran ekonomi Islam : satu tinjauan penulisan semasa

by Muhammad Nejatullah Siddiqi; Mohd. Amin Abdullah.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989Availability: Copies available for loan: [BP173.75.M952 1989 ] (18). Actions: Add to cart
4. Book Pemikiran ekonomi Islam : suatu tinjauan penulisan semasa

by Muhammad Nejatullah Siddiqi; Mohd. Amin Abdullah.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989Availability: Copies available for loan: [BP173.75.P349.M952 1989 ] (2). Actions: Add to cart
5. Book Alternatif ekonomi Islam : perspektif kritis dan haluan baru

by Jomo K. S; Shamsudin Ismail.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996Availability: Copies available for loan: [BP173.75A316.J62 1996 ] (5). Actions: Add to cart
6. Book Doktrin ekonomi Islam; jilid IV

by Afzal-Ur-Rahman; Mazni Othman; Osman Ahamad.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994Availability: Copies available for loan: [BP173.75.Z19 1994 ] (4). Damaged (1). Actions: Add to cart
No cover image available
7. Book Doktrin ekonomi Islam; jilid I

by Afzal-ur-Rahman; Mustafa Kassim.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994Availability: Copies available for loan: [BP173.75.Z19 1994 ] (5). Actions: Add to cart
8. Book Pembangunan & pengagihan dalam Islam

by Pramanik, Ataul Huq; Amar Said.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998Availability: Copies available for loan: [HB821.A862 1998 ] (5). Actions: Add to cart
9. Book Petunjuk amalan ekonomi Islam

by Abd Al-Rahman Zaki Ibrahim; Mujaini Tarimin.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1998Availability: Copies available for loan: [BP173.75.A135 1998 ] (12). Actions: Add to cart
10. Book Pemikiran politik dan ekonomi al-Maududi

by Mustafa Haji Daud; Mohamed A. Kadir.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989Availability: Copies available for loan: [BP173.7.M991 1989 ] (5). Actions: Add to cart
11. Book Doktrin ekonomi Islam Jilid II

by Afzalur Rahman.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991Availability: Copies available for loan: [BP173.75.A256 1995 ] (1). Actions: Add to cart
12. Book Doktrin ekonomi Islam Jilid III

by Afzalur Rahman.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991Availability: Book (1) Actions: Add to cart
13. Book Doktrin ekonomi Islam Jilid IV

by Afzalur Rahman.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991Availability: Copies available for loan: [BP173.75.A256 1995 ] (1). Actions: Add to cart
14. Book Ensiklopedia Ekonomi Islam : Jilid 2

by Jammal, Muhammad Abdul Mun'im; Salahuddin Abdullah.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997Availability: Copies available for loan: [BP173.75.J27 1997 ] (5). Actions: Add to cart
15. Book Kajian dalam ekonomi Islam

by Amir Hussin Baharuddin; Sibly bin Maros; Khurshid Ahmad.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991Availability: Copies available for loan: [BP173.75.K13 1991] (16). Actions: Add to cart
Powered by Koha. Content copyrighted by Perpustakaan Politeknik Seberang Perai © 2023