Logo Politeknik Seberang Perai
81. Book Prinsip pragmatik

by Leech, Geoffrey; Azhar M. Simin.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993Availability: Copies available for loan: [P99.4.P72L476 1993 ] (15). Actions: Add to cart
82. Book Pengawetan makanan secara pengeringan

by Soleha Ishak.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995Availability: Copies available for loan: [TX609.S684 1995 ] (15). Actions: Add to cart
83. Book Kimia klinikal dalam diagnosis dan rawatan

by Zilva, John F; Musalmah binti Mazlan; Nor Akmal bin Wahab; Pannall, P.R.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989Availability: Copies available for loan: [RB40.Z69 1989 ] (9). Actions: Add to cart
84. Book Pengislaman ilmu

by Mustafa Kasim.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997Availability: Copies available for loan: [LC904.P397 1997 ] (15). Actions: Add to cart
85. Book Audit khusus : penekanan terhadap suasana di Malaysia

by Baby, T. Oomen.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995Availability: Copies available for loan: [HF5667.B112 1995 ] (3). Damaged (2). Actions: Add to cart
86. Book Panduan pencukaian untuk peniaga kecil dan sederhana

by Kamaludin Abdul Rahman.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993Availability: Copies available for loan: [HJ2950.6.K15 1993 ] (3). Actions: Add to cart
87. Book Prinsip dan amalan televisyen

by Zarach, J.S; Jamali Sairan; Morris, Noel M.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992Availability: Copies available for loan: [TK6630.Z36 1992 ] (15). Actions: Add to cart
88. Book Prinsip dan amali insurans : harta dan liabiliti

by Riegel, Robert; Miller, Jerome S; Williams, C. Arthur.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993Availability: Copies available for loan: [HG8051.R548 1993 ] (14). Actions: Add to cart
89. Book Industri kecil dan sederhana di Sarawak

by Ibrahim Abu Shah.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995Availability: Copies available for loan: [HD2346.I14 1995 ] (5). Actions: Add to cart
90. Book Asas sains pengurusan

by Muhammas Ezanee Hassan; Arawati Agus; June M.L. Poon.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991Availability: Copies available for loan: [HD37.M2 1991 ] (20). Actions: Add to cart
No cover image available
91. Book Pengurusan kualiti menyeluruh

by Oakland, John S; Mohamad Salmi Mohd Sohod.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996Availability: Copies available for loan: [HD62.15.O11 1996 ] (13). Actions: Add to cart
92. Book Konsep asas perbankan

by Rosli Mahmood.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997Availability: Copies available for loan: [HG1607.R788 1997 ] (10). Actions: Add to cart
93. Book Pengurusan masa berkesan hebat

by Brooks, William T; Jurina Pieei; Mullins, Terry W; Norlida Abd. Halim.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994Availability: Copies available for loan: [HD69.B871 1994 ] (16). Actions: Add to cart
94. Book Analisis pengurusan kewangan

by Higgins, Robert C; Zulkifli Salleh.

Edition: 3rd.ed. Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996Availability: Copies available for loan: [R HG4026.H636 1996 ] (9). Actions: Add to cart
95. Book Isu-isu komunikasi massa : [translated by] Md. Salleh Kassim

by Dennis, Everette E; Md. Salleh Kassim.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994Availability: Copies available for loan: [P91.25.D391 1994 ] (15). Actions: Add to cart
96. Book Pengenalan kepada perdagangan dan pembayaran dunia

by Caves, Richard E; Jones, Ronald W; Maros, Sibly.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989Availability: Copies available for loan: [HF1007.C111 1989 ] (15). Actions: Add to cart
97. Book Prinsip ekonomi antarabangsa

by Chacholiades, Miltiades; Amir H. Baharuddin; Maros, Sibly.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989Availability: Copies available for loan: [HF1007.C426 1989 ] (15). Actions: Add to cart
98. Book Pengurusan kendalian yang berkesan

by Sohal, Amrik; Ramli Hj. Khamis.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992Availability: Copies available for loan: [TS155.S711 1992 ] (15). Actions: Add to cart
99. Book Aliran bendalir unggul

by Amer Nordin Darus.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990Availability: Copies available for loan: [QC151.A512 1990 ] (5). Actions: Add to cart
100. Book Institusi kekeluargaan Islam

by Mustafa Haji Daud.

Publisher: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997Availability: Copies available for loan: [BP158.M985 1997 ] (9). Actions: Add to cart
Powered by Koha. Content copyrighted by Perpustakaan Politeknik Seberang Perai © 2023