Logo Politeknik Seberang Perai
1. Book Seksualiti dan kaunseling

by Ahmad Amin Mohd. Sulaiman.

Publisher: Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors, 1995Availability: Copies available for loan: [HQ60.5.A286 1995 ] (10). Actions: Add to cart
No cover image available
2. Book Profesionalisme motivasi pengurusan bilik darjah

by Abd. Rahim Abd. Rashid.

Publisher: Kuala Lumpur : Utusan Publications& Distributors, 1999Availability: Copies available for loan: [LB3013.A135 1999 ] (3). Actions: Add to cart
3. Book Bimbingan dan kaunseling

by Suradi Salim.

Publisher: Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors, 1996Availability: Copies available for loan: [LB1027.5.S961 1996 ] (6). Actions: Add to cart
4. Book "Dimana mak,ayah?" : Agihan tugas baru kesan pemodenan dan perindustrian

by Suriati Ghazali.

Publisher: Kuala Lumpur : Utusan Publications, 2002Availability: Copies available for loan: [HD4904.25 S961 2002 ] (2). Actions: Add to cart
5. Book Pembiayaan perumahan secara islam : antara nilai komersial dan tanggungjawab sosial

by Fadzila Azni Ahmad.

Publisher: Kuala Lumpur : Utusan, 2003Availability: Copies available for loan: [BP158.L6 F3 2003 ] (2). Actions: Add to cart
6. Book Sistem kewangan islam : instrumen, mekanisme dan pelaksanaannya di Malaysia

by Mustafa Dakian.

Publisher: Kuala Lumpur : Utusan, 2005Availability: Copies available for loan: [HG3300.6 M991 2005 ] (2). Actions: Add to cart
No cover image available
7. Book Cabaran tamadun islam pada alaf baru

by Mustafa Dakian.

Publisher: Kuala Lumpur : Utusan, 2002Availability: Copies available for loan: [DS36.85 M87 2002 ] (2). Actions: Add to cart
No cover image available
8. Book Zakat : menuju pengurusan profesional

by Mujaini Tarimin.

Publisher: Kuala Lumpur : Utusan, 2005Availability: Copies available for loan: [BP180 M85 2005] (2). Actions: Add to cart
9. Book Dakwah Islam dan ideologi barat : ancaman postmodernisme terhadap umat Islam

by Ghazali Darusalam.

Publisher: Kuala Lumpur : Utusan Publication, 1998Availability: Copies available for loan: [BP170.85.G411 1998 ] (3). Actions: Add to cart
10. Book Pengurusan masa

by Omardin Ashaari.

Publisher: Kuala Lumpur : Utusan Publications and Distributions, 1998Availability: Copies available for loan: [HD69.T54 1998] (4). Actions: Add to cart
11. Book Dinamika ilmu dakwah Islamiah

by Ghazali Darusalam.

Publisher: Kuala Lumpur : Utusan Publications, 1996Availability: Copies available for loan: [BP170.85.G411 1996] (4). Copies available for reference: [BP170.85.G411 1996] (1 ).
Actions: Add to cart
12. Book Masalah dan penyelesaian dalam kaunseling Islam 2

by Kamal Abdul Manaf, Haji.

Publisher: Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors, 1998Availability: Copies available for loan: [BP175.K15 1998 ] (2). Actions: Add to cart
13. Book Komunikasi pejabat : petua pelayanan pelanggan serta panduan umum penulisan memo, surat, laporan, minit, ucapan dan iklan

by Sulaiman Masri; Ahmad Khair Mohd Nor.

Publisher: Kuala Lumpur : Utusan Publications & Dist. Sdn. Bhd., 2005Availability: Copies available for loan: [HD30.3 S949 2005 ] (2). Actions: Add to cart
14. Book Sistem kewangan islam : instrumen, mekanisme dan pelaksanaannya di Malaysia

by Mustafa Dakian.

Publisher: Kuala Lumpur : Utusan Publications, 2005Availability: Copies available for loan: [HG3300.6 M991 2005 ] (3). Actions: Add to cart
15. Book Multimedia dalam pendidikan

by Rozinah Jamaludin.

Publisher: Kuala Lumpur : Utusan publications & distributors sdn.bhd, 2005Availability: Copies available for loan: [LB1028.5 R893 2005 ] (2). Actions: Add to cart
16. Book Dinamika ilmu akhlak Islamiah

by Ghazali Darusalam.

Publisher: Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors, 1997Availability: Copies available for loan: [BJ1291.G411 1997 ] (5). Actions: Add to cart
No cover image available
17. Book Pengurusan sekolah : suatu panduan lengkap

by Omardin Ashaari.

Publisher: Kuala Lumpur : Utusan Publications, 1996Availability: Copies available for loan: [LB2965M4 O54 1996 ] (1). Actions: Add to cart
18. Book Manusia dan personaliti : membentuk insan yang sempurna

by Kamal Abd. Manaf.

Publisher: Kuala Lumpur : Utusan Publications , 1996Availability: Copies available for loan: [BF637C6.K15 1996] (4). Actions: Add to cart
Powered by Koha. Content copyrighted by Perpustakaan Politeknik Seberang Perai © 2019